Acordul de utilizare a platformei


Platforma www.electorala.monitor.md, inclusiv orice pagină componentă a acesteia, precum și conținutul și serviciile puse la dispoziție, pot fi utilizate numai în conformitate cu termenii și condițiile de acces și utilizare indicate în prezentul Acord, care trebuie citit cu atenție și acceptat înainte de a utiliza platforma. 

Utilizarea Platformei electorala.monitor.md constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții: 
a. deținerea vârstei de minim 18 ani;
b. inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală; 
c. acceptarea deplină a prevederilor din acest Acord.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a platformei electorala.monitor.md, în special, în cazul depunerii unei semnalări, Asociația Promo-LEX va utiliza un filtru uman de verificare care se va asigura că, informațiile plasate pe această pagină nu conțin date cu caracter personal, nu instigă la ură sau discriminare, nu conține expresii licențioase etc.

Responsabilitatea pentru conținutul semnalărilor plasate pe această platformă dar și a sesizărilor transmise către autorități aparține utilizatorilor/persoanelor care le-au plasat sau transmis. 

Responsabilitatea pentru calitatea asistenței civice oferită prin intermediul terților care sunt menționați pe această platformă aparține persoanelor care au plasat pe Internet în original respectivele informații/anunțuri, precum și administratorilor grupurilor/ organizațiilor respective.

 

Serviciile disponibile utilizatorilor

www.electorala.monitor.md este o platformă on-line destinată tuturor cetățenilor și locuitorilor Republicii Moldova, inclusiv monitorilor Asociației Promo-LEX prin care aceștia pot semnala în spațiul public, iar la dorință și în adresa diferitor autorități, despre diverse probleme, încălcări ale drepturilor omului.

Această platformă poate fi utilizată și de către reprezentanții autorităților publice care în această perioadă, întâmpină probleme în cadrul structurilor în care activează iar prin aceste semnalări/sesizări doresc să contribuie la corectarea situațiilor raportate.    

Mass-media este încurajată să preia informațiile de interes public de pe această platformă pentru a le aduce la cunoștința societății iar autoritățile, în măsura informațiilor care vor fi disponibile, să se auto-sesizeze pentru curmarea anumitor încălcări sau oferirea asistenței necesare cetățenilor. 

 

Limite și acces de utilizare a platformei Monitor

Vizualizarea informațiilor plasate pe această platformă precum și descărcarea modelelor de formulare de sesizare a autorităților este liberă, fără nici un fel de autentificare. 

Este totuși necesară o autentificare printr-un cont Google, Facebook sau Odnoklasniki dacă doriți să adăugați o semnalare pe harta platformei. Autentificarea este necesară pentru a ne asigura că, problema este sesizată de o persoană reală, fiind astfel evitate semnalările de tip spam. Suplimentar, Asociația Promo-LEX va utiliza un filtru de verificare uman care se va asigura că, informațiile plasate pe această pagină nu conțin date cu caracter personal, nu instigă la ură sau discriminare, nu conțin expresii licențioase etc.

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în platforma electorala.monitor.md,  fără acordul prealabil scris al Asociației Promo-LEX.

Jurnaliștii organizațiile/instituțiile media pot prelua în mod liber informațiile plasate pe această platformă pentru a le distribui, publica, difuza în sursele mass-media pe care le reprezintă, cu condiția menționării exprese în material a sursei (referință la Asociația Promo-LEX și/sau platforma politia.monitor.md). 

Autoritățile publice locale și/sau centrale pot prelua semnalările/sesizările plasate pe această platformă pentru a se auto-sesiza cu privire la problemele sau încălcările invocate, în scopul rezolvării problemelor raportate.

La utilizarea platformei Monitor, Utilizatorul este de acord să nu:

  •  utilizeze platforma dată pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje comerciale; 
  •  transmită și distribuie informații sau documente care sunt ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire; 
  •  transmită și distribuie materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal;
  •  să încarce fișiere care conțin un virus sau alte date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau proprietății altuia; 
  •  facă reclamă sau să ofere cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial;
  •  acceseze/utilizeze platforma în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta platforma Monitor
  •  transmită și distribuie materiale sau informații pe care nu are dreptul de a le transmite potrivit legii sau unei relații contractuale, cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul  raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate;
  •  încerce să obțină acces neautorizat la alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la electorala.monitor.md prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace [altele].
  • Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la platformă a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de Utilizator.

Legături către site-uri ale unor terțe părți

Platforma poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestora și Utilizatorul înțelege și declară că Asociația Promo-LEX nu va răspunde pentru conținutul respectivelor site-uri.