APELUL Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în adresa Comisiei Electorale Centrale


Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte îndeamnă repetat Comisia Electorală Centrală să organizeze consultări publice veritabile, oficiale și transparente pe proiectul hotărârii de constituire a secțiilor de votare peste hotarele țării. Coaliția reiterează solicitarea de invitare a tuturor părților interesate, cel puțin prin publicarea unui anunț oficial pe pagina web a CEC.  Coaliția își exprimă deschiderea de a participa la toate consultările publice organizate de CEC și nu doar la tema deschiderii secțiilor de votare peste hotarele țării.   

Deschiderea secțiilor de votare în străinătate este unul dintre subiectele intens și pe larg dezbătute în ajunul fiecărui scrutin electoral. În ultimele câteva săptămâni mai multe părți interesate, inclusiv alegătorii din diasporă, și-au exprimat public sau pe mediul online îndoielile și temerile privind corectitudinea procesului de constituire a secțiilor de vot în străinătate. Începând cu anul 2019, Comisia Electorală Centrală a fost desemnată responsabilă pentru constituirea secțiilor de votare peste hotare în baza criteriilor stabilite de lege.  Până în prezent nu există o metodologie clară de aplicare a acestor criterii. Organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Promo-LEX[1] și ADEPT[2] au propus Comisiei mecanisme și metodologii clare și transparente privind stabilirea numărului secțiilor de votare peste hotare și distribuirea lor geografică, fără a primi vreun răspuns din partea CEC.

Din aceste considerente și în vederea asigurării unui proces consultativ cât mai transparent și extins, pe 8 septembrie 2019 Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a expediat în adresa CEC un demers în care a solicitat Comisiei organizarea unor consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre privind constituirea secțiilor de votare în străinătate, acest demers a fost publicat și pe pagina web a Coaliției. Coaliția subliniază că potrivit Hotărârii Guvernului nr.967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, informația despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie este prezentată în forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanţă cu legislația comunitară, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.). Organizațiile membre a Coaliției sunt conștiente că materialele aferente proiectului de hotărâre privind deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării, pot fi definitivate doar după data de 16 septembrie 2020, când se încheie perioada oferită pentru înregistrarea prealabilă a alegătorilor aflați peste hotare. Doar atunci va fi cunoscut numărul final al înregistrărilor prealabile. CEC are la dispoziție mai puțin de 10 zile, până pe 25 septembrie 2020, să decidă numărul și amplasarea geografică a secțiilor de votare peste hotare. Astfel, consultările publice veritabile pot avea loc anume în acest interval de timp.

Cu toate acestea, până în dimineața zilei de 15 septembrie 2020, Comisia nu a publicat nici-un anunț privind organizarea consultărilor publice, și nici proiectul de hotărâre privind constituirea secțiilor de votare peste hotare cu materialele aferente.

La 14 septembrie 2020, CEC a invitat printr-un mesaj electronic membrii Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte la o întrevedere având tematica constituirii secțiilor de votare peste hotare. CEC și-a manifestat disponibilitatea organizării ședinței la data de 15 septembrie 2020 orele 15.00. Invitația electronică la fel nu conținea nici un fel de materiale aferente în baza cărora puteau avea loc discuții. Atenționăm că întrevederea era planificată să aibă loc cu o zi înainte de expirarea termenului de înregistrare prealabilă, fapt care împiedică organizarea unor consultări veritabile la acest subiect. Decizia Consiliului Coaliției, adusă la cunoștința CEC în aceeași zi,  a fost de a reitera necesitatea organizării unor consultări publice veritabile, dar a subliniat că acestea pot avea loc doar după data de 16 septembrie 2020, când expiră termenul pentru înregistrarea prealabilă și la aceste consultări trebuie să participe toate părțile interesate.

Membrii CALC reiterează că subiectul deschiderii secțiilor de vot peste hotare este unul de interes public și că vor participa doar la o ședință publică, organizată după 16 septembrie 2020, cu invitarea tuturor părților relevante și interesate.

Documentul în format PDF poate fi accesat aici.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro

[2] http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf